placená inzerce
Déte nám vědět...

Senióři sótěžêlê v Jesencô ôž podesáty

placená inzerce
unnamed (15)

Červen 16, 2015 8:29 / Furtovnik

Od Yvonê Andělové a Dášê Trnkové – Že sportovci mosijó bêt dêcky jenom mladi, zdravi a sêlni, néni žádná pravda. V Domově duchodcu v Jesencô ôž podesáty pořádalê sportovni hrê za učasti klientu dalšich sociálnich zařizeni v Krajô. Neco nám o tym napsalê Yvona Andělova a Dáša Trnkova a tož si počtite, jak takovy závoděni né zrovna vrcholovéch sportsmenu a sportsmenek muže vêpadat. Omlóvámê se za zpožděni vêdáni, ale nebêlo to zpusobeny našó vinó. To si jenom ten elektronické pošťák dělal, co chtěl :D.

Sótěže a hrátkê senioru

Měsíc červen je pro Domov důchodců v Jesenci již několik let neodmyslitelně spjat s pořádáním sportovních her. Ani letošek nebyl výjimkou, navíc byl jubilejní.

 X. ročník her proběhl 10. června. Na výzvu jeseneckých seniorů přijelo šest družstev ze spřátelených zařízení Olomouckého kraje, z nichž někteří jezdí takřka pravidelně, jiní byli v Jesenci poprvé. Tříčlenné týmy pak zápolily v disciplínách, které byly letos pojaty netradičně, tak trochu v hravém duchu. A ani z názvů psaných v místním nářečí nebylo dopředu patrno, co soutěžící čeká. Disciplín bylo celkem sedm, např. „Vepi vodo z kohótko a kličkem zamkni bódko, Zeždóchni střibrnó hradbo či Dvakrát déchni, jednó bóchni“ a další.

Sportovce uvítala jménem svým i za patrony her ředitelka DD Jesenec Zuzana Bratterová spolu se sociální pracovnicí, poté „po horácke“ promluvil starosta obce Jesenec Jan Kvapil. Následně dvě roztomilé dívky v hanáckých krojích ze spřátelené ZŠ Ptení přednesly pár lidových písní a říkadel. Další ptenští žáci a žačky pomáhali rozhodčím při samotných disciplínách. Příjemnou atmosféru po ukončení soutěží vyplnily orientální senior -tanečnice z DD Jesenec zvané „Vrti prti“. Jejich vystoupení bylo odměněno bouřlivým a zaslouženým potleskem, přičemž do poslední skladby se zapojili i ostatní přihlížející.

Mezi oceněnými se na 1. místě umístil nováček her – CSS Prostějov, jako druhý skončil loňský vítěz DpS Ludmírov a třetí byli stejně jako před rokem domácí účastníci – DD Jesenec. Vyhlášením vítězů hry zdaleka nekončily, všichni účastníci byli pozváni na odpolední opékání klobás a točené pivečko, za poslechu reprodukované hudby, zájemci pak na komentovanou prohlídku Domova. Celý program se převážně konal ve venkovních prostorách areálu Domova, za přispění krásného počasí.

Cílem akce, konané pod záštitou 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka a náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Yvony Kubjátové, nebylo pouze soutěžení, ale především setkání všech přítomných seniorů mezi sebou, stejně tak i poskytovatelů sociálních služeb, a vzájemná výměna zkušeností. Hry by se neuskutečnily ani bez donátorů, hlavním sponzorem byla marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, s.r.o. Děkujeme.

Facebook0
 • unnamed (0)
 • unnamed (1)
 • unnamed (2)
 • unnamed (3)
 • unnamed (4)
 • unnamed (5)
 • unnamed (6)
 • unnamed (7)
 • unnamed (8)
 • unnamed (9)
 • unnamed (10)
 • unnamed (11)
 • unnamed (12)
 • unnamed (13)
 • unnamed (14)
 • unnamed (15)
 • unnamed (16)
 • unnamed (17)
 • unnamed (18)
 • unnamed (19)

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy