placená inzerce
Déte nám vědět...

Scholê Cantorum se nechtělo čekat na Silvestra, tož si ho ôdělalê ôž fčêl

placená inzerce
dsc_0126

Listopad 29, 2016 12:07 / Furtovnik

Od nás – Pochopitelně né dêcky só věcê tak, jak vêpadaji. Smišené pěvecké sbor Schola Cantorum a jeji přiznivci si ôž leta pořádaji svyho Silvestra posledni sobotô před adventem. Teda na koncô cirkevniho rokô. 

A gdo se jenom troškô orientôje v kalendářô, tož vi, že prvni adventni neděla bêla fčêlka 27. listopadô. Tym pádem ‚cantorácké‘ Silvestr přêpadl na sobotô 26. A jak ôž to bévá, jaky bê to bêlo setkáni pěveckyho sborô, dêž bê se tam nezpivalo. Tôto přiležêtosť si nenechal ôjit ani sbormistr ‚Maestro Petr Kolařu’, keré tymto časem pusobi v Brně.

Jedna tradica ale přece jenom bêla letos jináč. Misto Petra Kolařovyho prvni svičkô na adventnim věncô zapálêla Natalia Chirilenco, kerá svyho časô Scholô Cantorum přê absencê sbormistra takê dirigovala.

‚Presidento‘ Scholê Cantorum Václav Adamu kromě malyho ohlidnóti nám poskêtl aji fotoalbum, kerym si mužó né jenom členi sborô přêpomenót, jak šil čas. Ê dêž sbor nevêstôpôje ôž tak často, jak temô v minôlosti bévalo, v néblêžši době se ale přiležêtosť přêjit na jejich koncert přece jenom nande. V sobotô 17. prosênca jim bôde patřêt jeden ze dvóch adventnich večeru v Muzeô kočáru v Čechách pod Kosiřem, gde je pozval Václav Obru. TOŤ se podivéte na zmiňovany retro foto album Václava Adamovyho doplněny letošnima fotkama Natálkê Chirilenco, prozměnô TOŤ kóknite, jak to bêlo objektivem našim.

Facebook0
  • dsc_0126

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy