placená inzerce
Déte nám vědět...

Prvni masopust smê zaznamenalê v Cholêně, tak se tam zajedem mrknót! Stavimê se aji ve Slôžéně!

placená inzerce
Masopust

Leden 29, 2016 10:38 / Furtovnik

Od nás – Ostatkovy, teda ê masopustni pruvodê bôdó věčinó až za tédeň, ale v Cholêně si o neco přêspišêlê. Maškarê bôdó po dědině chodit ôž zétra, teda v sobotô a mê si za tym učelem vêjedemê na vélet.

Protože se tato sranda odviji od terminô Velêkonoc, bévá to každé rok jináč. A protože letos je Velké pátek 25. března, vêcházi Popelečni středa, teda začátek pustô, na 10 unora. A tož se to mosi fšecko do té dobê stihnót, abê se v řádnym terminô pochovala basa a pak ôž se jenom ve střidmosti vêhliželê Velêkonoce.

V Cholêně začinaji o deseti hodinách dopoledne na mistni fáře, odkuď se pak vêrazi na trasô Lazaret na Dvoraně, Cêgánsky dópě ô Dojčanu, Hospoda v Ružovce, Mokry stanoviště ô hasiču a Vetešnictvi. Ve finále pro tê, keři tam dondó, bôde na dvoře obecniho uřadô zabijačka. K temô fšeckymô bôde hrát Hanácká mozêka z Litovle.

Gdo bêste si chtělê ale ôžêt masêska bez trmáceni se v maskách, tak mužete takê v sobotô zajet pro změnô do Slôžéna, gde je Deň otevřenéch dveři s koštem domácich pálenek a ochôtnávkó zabijačkovéch specialit. Tam se v sidle spolkô Hanáci v čisle popisnym 9 bôde koštovat od dvćh hodin odpoledňa. Jak naznačôje jidelni listek, nabidka bohatá, cenê mirny, tož bê to bêlo škoda promeškat. Proto se chêstámê zastavit aji tam.

Fotkô smê si pučêlê z obecnich stránek z Cholênê, jeji autor je Jan Gotfriedu

Masopust Cholina služín

 

Facebook0
  • Masopust

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy