placená inzerce
Déte nám vědět...

Prošlê smê se Pruchodnicó. Napřeď mosite přelizt, abêste podlezlê!

placená inzerce
DSC_0424

Říjen 13, 2022 13:30 / Furtovnik

Z Pruchodnice nad Lôdmirovem – Titulek se muže zdát tak trochô cimrmanovsky. Abêste se dostalê k Pruchodnicê, mosite napřeď přeskočêt nebo přelizt plot, abêste muhlê podlizt. Ale nebujte – néni to nezákonny.

Nemosite mět strach, že bêste si cestó na Pruchodnicô ôšópalê nohê ô samé…hyždě! Gdêž odbočite z křižovatkê Na Srdečkô k Lôdmirovô a popojedete tak pul kiláskô, tož narazite na odbočkô doprava, oznčenó červenó turistickó šipkó. Polňačkó si pak vêšlápnete napřeď mirně proti kopcô, za lesékem se to začne trochô svažovat a tak po dalšim pul kiláskô vás to po červené dovede k oplocence, kerá ohraničôje Přirodni rezervacô Pruchodnice. Nemosite ale po vzorô Sergeja Bubkovyho plot zdolávat skokem o tyčê, stači přelizt dřevěny schodečkê…

Klidně si mužete vêbrat, ešlê na Stráň nebo do Pruchodnice. Je to jedno a to samo misto. Nad Lôdmirovem se tahne 534 metru vêsoké kopec, keré sténak, jak cely okoli, je propácované jeskêňama a tajemnym podzemim. Dva vápencovy utvarê sice nésó vêšmajlchlovany krasovó vyzdobó, ale aspoň vám nemigne krápnik po palêcê, gdêž tama prolizáte. Pruchodnice se temô řiká proto, že se dá pohodlně projit jak tunelem z jedné stranê na drôhó.

Krom teho só v okoli aji pozustatkê pravěkyho osidleni a našlê tam ê kosterni ostatkê štvrtohornich zviřat. To bêlo negdê před 3 miljónama let. Vélet na Pruchodnicô muže bêl ale jenom začátek poznáváni mystickyho kraja, keré se tahne až k Javořéčkô.

Mê smê to ale otočêlê, protože smê nemělê v plánô pokračovat. Ale pokaváď si ôděláte chvilkô časô, mužete Na Srdečko dojet autobusem a pak k špacirovat, gde vás nohê donesó. Dom se pak dêcky nejak dostanete. Abêste vědělê, do čeho lezete, fotkê só TOŤ.

Facebook0
  • DSC_0424

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy