placená inzerce
Déte nám vědět...

Prosimê o pomoc!

placená inzerce
orkestr

Březen 21, 2014 18:57 / Furtovnik

Orkestr – Před pár dňama sem se zmiňoval o našé cestě do Wembley. Kdo máte trochô potôchê o obecnym zeměpisô, jistě vite, že je to v Anglickô. A právě teho se téká naša ôpěnlêvá prosba. 

Jôž sem tak nejak naznačoval, naše přêjeti na konzertô ve Wembley bêlo neobêčéně vřely. Aji dêž smê ovace čekalê, sténě nás to dojalo. Navázalê smê na Ostrovech drôžbô s tamni hudebni obcó. To tak nejak mezê mozêkantama bévá. Nepomlóvaji se, nenadávaji si, fšeci só kamoši…!

Nô ale abêch se dostal k věcê. Od novéch známéch smê dostalê partiturê zarôčenéch šlágru. Problém je ale ten, že tê notê só psany anglickê a temô mê moc nehovimê. Na rovinô, anlickê neômimê ani ‚dobré deň’, natož tak přelóskat nekolêk archu not. Tož bêhmê chtělê poprosêt, ešlê bê se našil nekdo, co ômi přeložêt anglicky notê do českéch, abê se nám přêhlásêl. Aji pul litra šlihovice mô za to dámê, akorát eště nevimê kdo. Ďuro pré má sám málo, mně to letos nejak špatně teklo a Julius s Kôlhánkem pré nepálijó. Ale tož ôvidimê, nejak to ôdělámê, každopádně dêbê se nejaké ten transponista našil, bêlê bêhmê moc povděčni. Zvládne to nekdo z vás?    Váš dirigent

Facebook0
  • orkestr

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy