placená inzerce
Déte nám vědět...

Přišti nedělô na Žváčka. Vite, co se chêstá?

placená inzerce
žváčci

Červen 7, 2024 14:14 / Furtovnik

Od nás – Každé rok tóto dobó je v Konicê na forhontě mozêkantské vékend. Nédřiv v pátek neco hašišárnê přê névratô legend, v nedělô pak pro změnô dechovkê na Žváčkovi…

…a nekeři si mužó protahnót v konickym parkô negde ve stinô pátečni žurek až do neděle a maji to takřikajic 2v1! Nô nic. O konickéch legendách smê ôž psalê, fčêlka neco málo ke Žváčkovymô festivalô dechovéch hudeb.

Nézdá se to, ale konickém dechovkám tahne ôž na třêcitkô. Letos je to 28. ročnik, tož za chvilkô bôde mět Tomáš Vrbu, ředitel konickyho kulturákô, hlavô v pérô, čém tê kôlatinê oslavit. Ale to neznamená, že bê letos nebêlo co poslóchat. V históriji rozhodně né poprvni, a určo ani né naposledê, se objevijó Žadovjáci z Žádovic ô Kyjova. Ač to néni od nich na Konicko kósek, só to velci propagátoři skladeb Antonina Žváčka, kerymô dokonca věnovalê aji jedno svoje CéDéčko.

Ale Žadovjáci v tym v žádnym připadě nezvostanó sami. Na plejlêstô přêrozeně nemužó chêbět ‚domáci‘ Holóbci (Holóbkova mozêka), dál eště fókne Astra ze Svitav a Dúbravanka z Valašskéch Klobóku. Pauzê mezê vêstópenima bôdó mět na starosti mažoretkê z  konické ZUŠkê a národopisné sóbor Mánes.

A tož v nedělô 16. června po obědě moc nevêspávéte, začiná se hneď ve 13:00. Ať teda neco nepropásnete!

žváček

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy