placená inzerce
Déte nám vědět...

Opravô varhan oslavilê v Dobromilêcách varhanni a pěveckó beneficó

placená inzerce
DSC_0019

Září 13, 2017 9:47 / Furtovnik

Z Dobromilêc – Řiká se – ticho, jak v kostele. Ale to rozhodně v dobrym slova smêslô neplatilo o nedělnim kvičerkô v kostele Všech svatéch v Dobromilêcách. Na varhanê se tam nehrálo a nezpivalo jenom tak pro nic, za nic.

A ještě nôtny poznamenat, že tam nehrál a nezpival jenom tak negdo. Petr Kolař je varhanik v katedrálê sv. Petra a Pavla v Brně, Pěvecky sdruženi Magnificat je pak brněnské pěvecké sbor, keré, mimo jiny, vede. Mimochodem občas si odskoči sbormistrovat aji zpátky do Prostijova před smišené sbor Schola Cantorum. A abê to bêlo uplně kompletni, pocházi z vedléšich Hradčan, tož v Dobrátkách je vlastně doma.

Ale abêhmê se vrátilê k duvodô té slávê. V kostele se totiž podařêlo dokončêt opravô varhan, o keró se névic zaslóžêl bratr Petra Kolařovyho – Robert. S domlóvánim se pré fšecko podařêlo zmáknót do roka. Naštěsti ale varhanê z rokô 1886 nésó v kostele památkově chráněny, tož to bêlo mnohem jednodôšši domlóváni a chêstáni. Aji tak to ale stálo hromadô peněz. Složêlê se farnici, podařêlo se ziskat aji nejaky dotace a hodně pomuhla záslôhó starostê Pavla Drnovskyho aji obec. Přêspěje pochopitelně ê vytěžek z nedělni benefice, protože ve varhanách só eště nejaky dřevěny pišťalê, a tê je potřeba takê opravit. Sténě jak do fšeckyho, co je v kostele ze dřeva, se totiž aji do nich pôstilê červotoči.

Varhanê se mosêlê rozebrat, ôdělat, co bêlo potřeba, teda napôstit nejakym sajrajtem proti červotočô, pak zas poskládat a naladit. Samotné Robert Kolařu tam za posledni rok strávil ve dne v nocê každó chvilkô volnyho časô, za což mô po koncertě poděkovala aji mistni varhanica Oldřiška Špačkova.

Varhanê ale nésó tym jedinym, co je potřeba v dobromilêckym kostylkô porychtovat. Bêla ôž řeč o červotočich, kerém néni nic svatyho. Naštěsti přêšil do farnostě na koncô červenca nové pan farář Mgr. P. Marek František Glac, keré hneď ‚naskočêl do rozjetyho vlakô‘ a pôstil se do práce.

V nedělô se bêla v Dobromilêcách mrknót aji naša redaktorka Helenka Havelka Baronova a pochopitelně si doma foťák nezapomněla, tož TOŤ to máte zdokumentovany.

Facebook0
  • DSC_0019

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy