placená inzerce
Déte nám vědět...

Noc kostelu začala negde ôž odpoledne

placená inzerce
P1560304

Květen 30, 2015 6:30 / Furtovnik

Od nás – Přelom května a června v poslednich letech bévá kostelové. Noc kostelu tentokrát přêpadla na pátek 29. mája, a tož smê se znovô vêdalê na malé vélet.

Jesenec, Kostelec na Hané, Smržêce. Pátečni Noc kostelu smê si naplánovalê po osê z Konicka až na Prostijovsko. Ê dêž název Noc kostelu asociôje hlôbokó pulnoc, kostelê se oteviralê negde ôž odpoledne a bêlo tam žêvo až do pozdniho večera.

Našó prvni zastávkó bêl pótni kostel svatyho Libora v Jesencô. Za leta, co objiždimê Noc kostelu, smê se k Libórkovi vêdalê vubec poprvni. Tam se začinalo ôž o pul paté odpoledne promitánim vánočniho zpiváni mistni scholê. Vêstaveny tadê mělê liturgicky předmětê a ornátê. Na jednym z nich je vêobrazené přimo patrón tehoto kostela, teda svaté Libor. Po promitáni smê eště chvilkô stihlê hrô pro děcka, keró nachêstala pani učitelka Kôčerova. Program tadê přêrozeně pokračoval dál, ale dál mosêla pokračovat aji naša cesta.

Dalši našó štacó bêl kostel svatyho Jakôba staršiho v Kostelcô na Hané. O tym smê psalê, néni to dlóho, v sóvislosti s opravó mistnich varhan. Ê dêž ôž kvulê probihajici rekonstrukcê je přistup k varhanám zapovězené, dostalê smê zvlášni povoleni si napul rozebrané nástroj vêfotit. Pré ôž je neco pišťal adoptovanéch a penize se pomalô scházijó. Eště smê si pak počkalê na kósek vêstópeni prostijovské tanečni skupinê Rút z Cyrilometodějskyho gymnázia a protože na kostelecké kostelni věžê ôž smê bêlê loni, nečekalê smê a vêdalê se o kósek dál do Smržêc.

Vo kostele svatéch Petra a Pavla začinala Noc kostelu vêzváněnim zvonu a pátečni mšó svató, keró slóžêl mistni duchovni správce Jožka Glogar. Ten se na Prostijovsko vrátil před baj voko dvóma letama, ale mnozi si ho určitě pamatôjó z předchoziho pusobeni v Jednově, aji v Prostijově a v dalšich farnosťách na Prostijovskô. Aji ve Smržêcách to mělê naplánovany eště dlóho do večera, ale dêbêchmê mělê fšôdê pobêt, tak bêchmê se vrátilê až negdê k ránô.

Noc kostelu na Prostijovskô bêla v porovnáni s jinéma regionama zastópená vcelkô hojně, ê dêž na nekeréch mistech si letos ôdělalê pauzô. Napřiklad ale na Rokycanskô bêlo otevřenéch kostelu jenom pět. Mámê akorát trochô obavê, abê se v dnešni situacê z této akce za nejaké rok nestala Noc mešit.

Facebook0
 • DSC_0039
 • DSC_0040
 • DSC_0042
 • DSC_0044
 • DSC_0045
 • DSC_0047
 • DSC_0049
 • DSC_0051
 • DSC_0052
 • DSC_0054
 • DSC_0055
 • DSC_0056
 • DSC_0058
 • DSC_0059
 • DSC_0060
 • DSC_0061
 • DSC_0062
 • DSC_0063
 • DSC_0064
 • DSC_0065
 • DSC_0066
 • DSC_0067
 • DSC_0068
 • DSC_0069
 • DSC_0070
 • P1560255
 • P1560256
 • P1560258
 • P1560259
 • P1560260
 • P1560261
 • P1560263
 • P1560264
 • P1560265
 • P1560266
 • P1560267
 • P1560268
 • P1560269
 • P1560270
 • P1560272
 • P1560274
 • P1560275
 • P1560276
 • P1560278
 • P1560279
 • P1560280
 • DSC_0071
 • DSC_0072
 • DSC_0073
 • DSC_0074
 • DSC_0075
 • DSC_0076
 • DSC_0077
 • DSC_0078
 • DSC_0079
 • DSC_0080
 • DSC_0081
 • DSC_0082
 • DSC_0083
 • DSC_0084
 • DSC_0086
 • DSC_0087
 • DSC_0088
 • DSC_0089
 • DSC_0090
 • DSC_0091
 • DSC_0092
 • DSC_0093
 • DSC_0094
 • DSC_0095
 • DSC_0096
 • DSC_0097
 • DSC_0098
 • DSC_0099
 • DSC_0100
 • DSC_0101
 • DSC_0102
 • DSC_0103
 • DSC_0104
 • DSC_0105
 • DSC_0106
 • DSC_0107
 • DSC_0108
 • DSC_0109
 • DSC_0110
 • DSC_0111
 • DSC_0112
 • DSC_0113
 • DSC_0114
 • DSC_0115
 • DSC_0116
 • DSC_0117
 • DSC_0118
 • DSC_0120
 • DSC_0121
 • P1560282
 • P1560283
 • P1560284
 • P1560285
 • P1560286
 • P1560287
 • P1560288
 • P1560290
 • P1560291
 • P1560292
 • P1560293
 • P1560294
 • P1560295
 • P1560296
 • P1560297
 • P1560298
 • P1560299
 • P1560300
 • P1560301
 • DSC_0122
 • DSC_0123
 • DSC_0124
 • DSC_0125
 • DSC_0126
 • DSC_0127
 • DSC_0128
 • DSC_0129
 • DSC_0130
 • DSC_0131
 • DSC_0132
 • DSC_0133
 • DSC_0134
 • DSC_0135
 • P1560303
 • P1560304
 • P1560305
 • P1560306
 • P1560308

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy