placená inzerce
Déte nám vědět...

Napoleón to tenkrát možná nestihl, tož to fčêlka napravil. Zastavil se ve Slôžéně!

placená inzerce
2016_hulani_ve_sluz__ine_015-1

Listopad 29, 2016 11:30 / Furtovnik

Ze Slôžéna – Ukázkó v zámeckym parkô v Čechách pod Kosiřem v nedělô před polednem přitomnosť dobovéch vojsk neskončêla. Na odpoledne mělo francózsky dělostřelectvo a hôlánská jizda v plánô aji návštěvô ve vedléšim Slôžéně.

Kavalérija se začala ve Slôžéně rychtovat kolem pul třeti odpoledňa. Protože smê ale nemuhlê zvostat až do samotnyho přijezdô celé ‚delegace’, poslal nám pár řádku Franta Vêhlidalu ze spolkô Hanáci, keré odpoledne pořádal. Přêdal k temô aji pár fotek.

Spolek Hanáci má svoje ‚vládni sidlo‘ ve Zlaté devitce, to jedeno staveni, kery si členi vêkópilê a pořádaji v něm svoje akce. A tož je jasny, že toto misto hostilo aji návštěvô samotnyho Napoleóna. A tož si počtite, jak to v nedělô odpoledňa bêlo a TOŤ se podivte na nejaky foto.

Dne 27. listopadu 2016 přivítal spolek Hanáci spolu s dalšími občany Služína a Stařechovic Hulánskou jízdu a oddíl „francouzského dělostřelectva“ v obci Služín u objektu spolku, tzv. Zlaté devítky“. Akci, organizovanou ředitelem Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, panem Václavem Obrem, si přišlo shlédnout desítky našich občanů a přátel z okolních obcí.

Celou událost nám popsal místopředseda spolku Hanáci, Michal Šilhánek. „Žebřiňák určený k přesunu hulánských vojsk, doprovázený hulánskou stráží k nám přivezl vyzbrojené vojsko hulánské a francouzské dělostřelce, jakož i poddané, sluhy a rekruty, včetně markytánky a řady krásných děvčat. Viděli jsme výzbroj a výstroj hulánské jízdy na koních i dělostřeleckou palbu na postavení nepřítele rozmístěného na Kosíři“.

Velký ohlas měl příjezd Napoleona a pochod palebné čety Hulánů přes vesnici v čele s bubeníkem. Dětem se nejvíce líbili Huláni na koních. V pamětní knize spolku Hanáci, byl proveden první historický zápis v tomto znění:

„Dne 27. listopadu 2016 v 15.30 hodin vtrhla do naší obce Služín, jízdní četa hulánů a dělostřelecký oddíl francouzského vojska. Huláni rabovali po staveních a dělostřelectvo zaujalo postavení k palbě na nepřítele. Po dvou hodinách tuhého boje se taktický manévr zdařil, a Služín byl osvobozen. Padlo jedno sele, soudek piva a rumu, k tomu ještě džbánek kefíru.“ Do pamětní knihy se pak všichni účinkující na paměť podepsali.

Facebook0
  • 2016_hulani_ve_sluz__ine_015-1

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy