placená inzerce
Déte nám vědět...

Memoriál Luďka Mařáka néni žádny sportovni zápoleni!

placená inzerce
DSC_0058

Prosinec 2, 2015 7:30 / Furtovnik

Z Prostijova – Označeni ‚memoriál‘ sice bévá spojeny spiš s nejakym sótěženim nebo závoděnim, ale nemosi to tak bêt dêcky. Toto slovo ze své podstatê spiš znamená zpominkô nebo odkaz a v připadě Spolkô prostijovskéch fotografu je to vzdáni holdô zakládajicimô členovi tehoto spolkô.

Nekery spolkê si dělaji vyročni valny hromadê, Spolek prostijovskéch fotografu si jako ohlidnóti za svó celoročni tvorbó pořádá ‚valnó vystavô’. Ta ôž pátym rokem nese označeni Memoriál Luďka Mařáka, keré bêl ô založeni spolkô, ale bohužel ôž mezê nama néni. Sténě jak dalši dobrá dôša, novinářka a fotografka Jarmila Pospišêlova, kerá se do pořádáni prvnich ročniku takê zapojovala.

V prostijovskym regionálnim infocentrô na Pernštynskym náměsti smê se bêlê takê podivat. Přê uterni vernisážê smê chvilkô splklê s dalšima zakládajicima členama Jôsêfem Francovym a Ivem Snidalovym. Řikalê, že tentokrát vêstavôje desitka autoru a ê dêž néni koncept nijak tématickê dané, podařêlo se dat k sobě fotkê, kery k sobě pasôjó, só to převážně krajinkê a snimkê z cest.

A ešlê je zájem o foceni? Ivo Snidalu konstatoval, že foti gde gdo, ale ôdělat dobró fotkô každé neômi. Pak ôž přê zahájeni krátkô pohovořêl Jôsef Francu, zazpivalê Proměnê, neco se snědlo a vêpilo, pokorzovalo se kolem fotek a vystava tym bêla zahájená. Dêž bôdete mět cestô kolem, určitě se tam stavte, stoji za to. Potrvá až do 23. ledna přištiho rokô. Tož časô máte zatim dosť. A navnadit se mužete fotkama z vernisáže, kery nandete toť. Mámê aji krátky, sice miň kvalitni videa, ale pro představô to snaď postači.

Facebook0
  • DSC_0058

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy