placená inzerce
Déte nám vědět...

Litoveláku zas o pár ôbêlo, vic se jich narodilo, ale ê ômřelo. Co řiká demografická statistika?

placená inzerce
litovel

Leden 21, 2022 12:56 / Furtovnik

Z Litovle a od nás – Ôž nejaké rok sledôjemê demografickó statistikô, keró dêcky tymto časem vêdává litovelská radnica. Tož jak je na tym Litovel s fšeckéma přêfařenéma dědinama?

Oproti loňskô, jak ôž je zminěny v titulkô, zas pár lêdi ôbêlo. Ale néni to nic fatálniho, rozdil je bratrô neco přes štêrêcet. Ani dalši hodnotici položkê nedosahôjó rozdilu, nad keréma bê mělê bádat odbornici. Prostě takové je žêvot a trvalé trend ubytkô obyvatelstva je po troškách patrné ôž od rokô 2007, gdê toť mělo domovsky právo 10 066 jedincu.

Po troškách ale přêbévá ê nově narozenéch děti, tech přêšlo na svět v rokô 2021 celkem 107. Zajimavy ê je, že zatimco celkové pruměrné věk se drži zhrôba furt an sténym – 43 let, ‚néstarši‘ dědina mirně ‚omládla’. Viska z loňskyho 47,54 let si ‚polepšêla‘ na 46,21 let. Ê tak zvostává na pomêslnym chvostô.

Přêbêlo ale takê umrti – v rokô 2020 ômřelo 117 lêdi, loni 138. Celkově v Litovlê a 10 mistnich čásťách žêje 64 lêdi na 90 let, néstarši má 97.

TOŤ si mužete přečist akruálni udaje a pro srovnáni TOŤ só přehledê z minôléch let.

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy