placená inzerce
Déte nám vědět...

Jelê smê Okolo Jevička, a tož smê se zastavilê v Synagóze. Zpivalo se tam!

placená inzerce
cantilo

Duben 11, 2016 9:55 / Furtovnik

Z Jevička – Ešlê existôje nejaká pisnička Okolo Jevička, néni to vêlóčeny, ale neznámê jô. Co ale vimê zarôčeně, tož to, že existôje přehlidka pěveckéch sboru takovyho ména, na keró smê se v sobotô zajelê mrknót a poslêchnót, jak jim to v Jevičkô zpivá.

To jenom abêste si nemêslêlê, že mámê starosť jenom o bigbit a jinši poklesló kulturô. Naša redaktórka Helenka Baronova má ze sborovym zpěvem letity zkôšenosti, a tož smê nevêrazêlê do Jevička jenom ze zpravodajskéch duvodu, ale aji si neco pěknyho naposlóchat.

Pěvecké minifest bêl letos pošesty a v jevičské Synagóze nebêlo k hnôti ôž dlóho před tém, než se vubec začlo zpivat. Letos bêlê na programô štêrê pěvecky sborê. Hostitelsky Cantilo, kery zpivalo hneď prvni, abê se pak muhlo o fšeckê hostê postarat, Schola Jevička, ta mimochodem dostala privilégium zpivat na přehlidce podrôhy, protože jináč se snažijó organizátoři zvat pokaždy jiny sborê, až z jihočeskyho Tábora dorazêlo Domino. To ale né uplně náhodó, Cantilo totiž před časem vêstôpovalo pro změnô na jejich přehlidce a z jihô Čech si Jevičáci dovezlê cenô za nélepši znělkô. Co smê ale propáslê a mrzi nás to, protože smê mosêlê pokračovat zase dál, bêlo vêstópeni Dadê Klementové a štôdentu brněnské JAMU. Tož snaď se k nim eště negdê šêknem.

Ať ôž je negdo ze svym vêstópenim spokojené nebo naopak se snaži na něm hledat môchê, abê to bêlo přiště eště lepši, je každopádně potřeba ocenit to, že se zendó lêdi, keři maji svoje denni starosti. A přê tem dokážó dat dohromadê neco tak náročnyho, jakym sborové zpěv rozhodně je. A o to asi de. Srovnávat jednotlêvy sborê bê bêlo jednak bezpředmětny, protože každé měl repertoár z jinyho rankô. Ale radosť ze zpiváni nešla ôpřit nikemô. Sténě tak spokojenosť lêdi, keři vědělê, proč přêšlê, a dokázalê ocenit to, co vidijó a hlavně slêšijó.

Gdo ste tam bêlê, mužete si to přêpomenót, gdo nebêlê, tož se aspoň mrknite. Fotkê só TOŤ.

Facebook0
  • cantilo

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy