placená inzerce
Déte nám vědět...

Hanácky mudrováni s Rádiem Haná

06/ Jak se vaři TO JE JEDNO? (ž) 16. 7. 2017

Nevite náhodó, jak se vaři TO JE JEDNO? Pátrala sem ô Magadalénê Dobromilê aji v kôchařkách slavnéch héreček, o keréch sem si dofčêlkô mêslêla, že ômijó ôklôhnit fšecko na světě. Nigde nic. Nô aspoň nemosim mět depréze, že só lepši hospodêňkê, než já. Nésó! Ale to nic neměni na tem, že dêž se doma zeptám, co bê si dalê na oběd, a oni řeknó TO JE JEDNO, sô v koncich. Dêž zkôsim, že bê to muhlo bêt neco, jak bôchtičkê s krémem, mají nataženy rêpákê, dêž sem prubla TO JE JEDNO na zpusob sojovyho masa a nejakyho zobáni, tož div, že to po mně nezačalê házet. Člověk se prostě nezavděči. A to muže na hlavô stavět. Takovy TO JE JEDNO je nékomplikovaňéši recept na světě. Fšeci o tem mlovijó, ale eště to nigdá nigdo nejedl. A tož jak si s tym mám poradit já nebohá?

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy