placená inzerce
Déte nám vědět...

Felcka s Dusterem se přeždôchávalê mezê Lôdeřovem a Pěnčénem. Naštěsti to nedopadlo tak zle!

placená inzerce
DN Pěnčín 2

Srpen 30, 2021 12:11 / Furtovnik

Od prostijovskéch polêcajtu – Negdê je to zrádny. To přeméšlite, proč vede hlavni tak a nevede ináč, jak se vám to zdá logišťéši, ale nic s tym nenaděláte. Od teho só dopravni značkê, abê temô dalê štábni kulturô.

Jeden takové připad se muže zdát na sêlnicê od Lôdeřova k Pěnčénô, kerá v mistě, gde se řiká ‚Ô spojkê’, navazôje na dalši sêlnicô od Laškova. Ač bê se zdál směr od Olmika duležêťéši, hlavni je ta drôhá. A to bêl ten kameň urazô.

Od Lôdeřova jel padesátnik s Felckó. Od Pěnčéna k Laškovô si to frkala v Dusterovi pani ze spolôjezdcem. Na křižovatce měla mět přednosť, ale nedopadlo to tak. Fára se potkalê a následkem teho posádka Dustera ôtrpěla lehky zraněni. Ve drôhym autě to šofér ze spolôjezdcem ôstálê bez ujmê.

Předběžná škoda bêla stanovená na 20 tisicu. Fotkê mámê z polêcejnich zdroju.

 

 

 

Facebook0
  • DN Pěnčín 2
  • DN Pěnčín 1

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy