placená inzerce
Déte nám vědět...

Děcka rustó, ani se neptaji, ešlê mužó. Takové Cipisek je třeba plnoleté…

placená inzerce
SAM_9206

Únor 27, 2017 6:30 / Furtovnik

Z Mateřskyho centra Cipisek v Prostijově – A to se mužete ptat donekonečna, proč to tê děcka dělaji, sténak vám nigdo neodpovi. A onê rustó a rustó, z nás pak dělaji stary blbce :-) a vubec na to nehledijó…

Ale to jenom tak ze srandê. Leta ôtěkaji, naštěsti fšeckém furt sténak. Akorát tem staršim se zdá, že čim dál rychléš a tem mladém zase přênde nekonečná doba, než dostanó občankê, abê muhlê chodit na přistupny filmê. A pak plnoletosť…, abê muhlê chodit aji na tê od 18 a eště se pak stavit na pivko.

V Mateřskym centrô Cipisek slavilê osmnástinê. Je jasny, že ti, keři mělê fčêl mejdlo, nebêlê v době jeho otevřeni eště ani na hóbách, ale tak to negdê přênde. Nebêlê smê tam, ale dêž se neco šôstne, dá nám dêcky vědět Markéta Skládalova. A stény je to aji tentokrát. A tož si v puvodnim zněni bez titulku přečtite, co nám napsala, a TOŤ se mužete mrknót aji na pár fotek z narozeninovéch oslav.

Prostějovský Cipísek oslavil plnoletost

V minulém století, tedy v roce 1999, zahájilo provoz prostějovské mateřské centrum Cipísek. MC tedy nabízí svoje služby pro rodiny s dětmi do šesti let celých osmnáct let. Svoji plnoletost oslavil Cipísek koncem  února se svými současnými návštěvníky, což je na 180 rodičů s dětmi. Pro ně byl připraven celotýdenní karneval, hry pro děti, dortíky, dárečky, balonky…prostě vše, co k narozeninám patří. A samozřejmě se také vzpomínalo na začátky činnosti MC. “Jsme moc rády, že zájem ze strany rodin s malými dětmi trvá tak dlouho a že i v době internetu a sociálních sítí mají rodiče stále potřebu se osobně setkávat,“ podotýká zakladatelka a vedoucí MC Jitka Zapletalová. „U zrodu centra stály především myšlenky podpory mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině a to zůstalo dodnes. Snahou centra je umožnit rodičům prožít klíčové roky rodičovství jako příležitost k rozvoji dět
í i dospělých. Od počátků podporuje MC Cipísek také Statutární město Prostějov, za což mu velmi děkujeme. A děkujeme samozřejmě všem našim spolupracovníkům i dobrovolníkům, kteří centrem za tu dlouho osmnáctiletou cestu prošli.“
V současné době Cipísek nabízí pravidelné programy pro rodiče s dětmi od tří měsíců do šesti let, ale také individuální psychologické nebo právní poradenství a poradenství v péči o děti, besedy pro maminky s miminky, pravidelná rodičovská setkávání, besedy a semináře, které podporují aktivní a pozitivní mateřství a otcovství. V nejbližší nabídce jsou kromě individuálního poradenství také besedy např. na téma období dětského vzdoru či trestů a odměn ve výchově nebo zážitkový seminář o komunikaci s dětmi Co dělat, aby nás děti poslouchaly s lektorkou MC Markétou Skládalovou, jejíž knihy Jak na to? O rodičovství, dětech a výchově a Mámo, už to zvládnu samo mají kořeny právě v prostějovském Cipísku. Všechny tyto poradenství a besedy jsou určeny veřejnosti, nejen stálým návštěvníkům. Kromě pravidelných programů pořádá MC Cipísek také jednorázové akce pro celé rodiny jako
je např. oblíbená lampionová cesta za panem myslivcem, dopoledne na dopravním hřišti nebo letní příměstské tábory pro rodiče s dětmi.
Bližší iformace o všech programech a službách, které MC Cipísek nabízí se zájemci mohou dozvědět na kontaktních adresách MC: http://www.mcprostejov@centrum.cz nebo http://www.facebook.com/cipiskprostejov.

Facebook0
  • SAM_9206

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy