placená inzerce
Déte nám vědět...

Čuráni na zem neprokázany, kalôž bêla asi jinšiho puvodô

placená inzerce
mop

Červenec 29, 2017 7:25 / Furtovnik

Od prostijovskéch měšťáku – Negdê se dopátrat pravdê néni vubec jednodôchy a tóhó po spravedlnosti se muže nadělat vic škodê, než ôžêtkô, Jak to vlastně bêlo v lokále, gde v utery po pulnocê vêráželê prostijovšti strážnici?

Oznámeny totiž bêlo, že se host v lokále vêčural na zem. A tož chlapi, to se dělá? Zajela tam teda hlidka, našla kalôž na zemi aji oznamovatela. Ten si trval na svym, což ovšem servirka nepotvrdila, sic pré zrovna bêla za bárem. Dotyčné, o kerym bêla řeč, tam pré seděl, pak jenom viděla, že stal, odešil na záchod a zvostal tam na zemi mokré flastr.

A tož se strážnici vêdalê po stopách pachatela. Ten mezê časem na záchodě ôsnôl. Dêž ho strážnici probôdilê, tož rozhodně odmital nařčeni z teho, že bê to na toaletô nestihl. Tvrdil, že jenom rozlil krygl s pivêskem a polil se. Jako dukaz nechal stážnikê oňôchat pivem nasákly triko. Oznamovatel si pré fšecko vêmêslêl.

Nicméně mokró zem po sobě pak ôklôdil, to bêlo ale fšecko, čim ho šlo potrestat. Nic jinšiho neprovedl, to se stane každymô přece… Nakonec to ale muže odskákat naopak oznamovatel, keré se bôde před správnim orgánem fčêl zodpovidat z nepravdivyho obviněni nevinnyho.

 

Facebook0
  • mop

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy