placená inzerce
Déte nám vědět...

Baletni galavečir jako podpora zámkô ê pozvánka do divadla

placená inzerce
DSC_0316

Srpen 27, 2017 7:53 / Furtovnik

Od nás a z Plômlova – Bévá to dêcky velká paráda a paráda to bêla aji tentokrát. Baletni galavečir pod šêrym nebem si letos nenechalo ôjit vic lêdi než loni. A nenechalê smê si ho ôjit ani mê.

Do divadla na balet chodijó věčinó ti, keři temô opravdô rozômijó. Baletni galavečir na plômlovskym zámkô bévá dêcky takovó předpremiéró nové divadelni sezónê baletniho sóborô Moravskyho divadla v Olmikô. Jedinó kulisó mô bévá nasvicené zámek a bezvadná podivaná je to dêcky aji pro tê, keři v baletô nésó uplně ‚doma’.

Aji letos přêvezl šéf olomóckyho baletô Robert Baloghu na plômlovské zámek jak hvězdê baletniho sóborô, tak aji novy posêlê pro nadcházejici sezónô. Tancovala se baletni klasika, neoklasika a ani letos scénář nevênechal ukázkê z baletniho kôsô, kerymô só hudebni předlohó pisničkê od QUEENu.

Ale netancovalo se jenom proto, abê se tancovalo. Za Baletnim galavečerem aji letos organizačně stála Edita Lachmanova, kerá svoje akce spojôje s podporó plômlovskyho zámkô. Ani tentokrát to nebêlo jináč a vêprodany hlediště, kery tentokrát bêlo eště mnohem věči, než loni, bêlo dukazem, že tento náš hanácké skvost néni lêďum vubec lhostejné.

Ê dêž světelny podminkê přê takovéch akcich nésó na foceni uplně optimálni, přece jenom se nám podařêlo neco pro vás objektivem zachêtit. Mužete se podivat TOŤ.

Facebook0
  • DSC_0316

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy