placená inzerce
Déte nám vědět...

Abêhmê nevêšlê z formê… Dalši objižďkê a omezeni provozô na Konickô!

placená inzerce
uzavírka

Listopad 2, 2021 10:21 / Furtovnik

Od nás – Eště smê nestihlê podchêtit, ešlê fšecko, co mělo bêt prujezdny od pondělka, skôtečně skončêlo. Aspoň papirově to tak vêpadá, realita ale muže bêt inši. Ê tak přênášimê dalši dávkô dopravnich omezeni.

O tym, co bê mělo bêt ôž v rychtykô po dlóhodobéch dopravnich komplikačkách smê psalê TOŤ. Podle dalšich informaci tym ale nenastává na sêlnicách zêmni klid. Problematická je cesta do Brodkô ô Konice a zatim částečnó ôzavirkô v Pěnčéně po novym rokô vêstřidá uplná.

Ale popořádkô. Do konca řijna bêlo plánovany zavřeni Sôkdola. Přê tym se ale ôž kôtalo ê v Jednově a v Labôticách. Tam se pokračôje dál přê částečnym omezeni. Od 15. listopadô bê mělê bêt zavřeny Labôtice komplet, tym pádem bôde neprujezdno směrem na Brodek ô Konice a přêrozeně ê opačně.

A protože tam neprojedó ani busê, nebôde se usek z Jednova Na pořadi až po Brodek ô Konice, dolni konec vubec obslôhovat. Z Jednova pojede bus na Lhotô ô Konice a zastavkô bôde mět až v Brodkô na náměsti. Objižďkovy jizdni řádê só TOŤ.

Zmiňovalê smê se ê o Pěnčéně. Ten se mosêl dlóhé čas ve směrô od Konice objiždět takê. V této fázê bê v obdobi od 1. 11. 2021 do 20. 12. 2021 mělo jit o částečnó ôzavirkô, na keró pak bôde navazovat uplná ôzavirka od 15. 1. 2022 do 15. 6. 2022, a to včetně autobusu. Tym pádem nebôdó bez náhradê obslôhovany zastávkê Pěnčín, ObÚPěnčín, ZastávkaPěnčín, TvarLaškov, Kandia. Objižďkovy jizdni řádê bôdó podle IDSOKô ôpřesněny, jak to bôde aktuálni.

Facebook0

Komentáře

FURTOVNIK.CZ Kontaktní adresa, E-mail: furtovnik@gmail.com, Telefon: 604 688 134, 737 323 697, inzerce a logotypy